Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana

No.

JENIS RUANG

JUMLAH

KETERANGAN

1.

Ruang Belajar

12 ruang

LCD

2.

Ruang Laboratorium  Kejuruan

3 ruang

AC + LCD

3.

Ruang Lab Bahasa

1 ruang

AC + LCD

4.

Ruang Lab Komputer

1 ruang

AC + LCD

5.

Ruang Guru

1 ruang

AC

6.

Ruang Perpustakaan

1 ruang

AC

7

Ruang BK

1 ruang

Baik

8

Ruang Kepala Sekolah

1 ruang

AC

9

Ruang Waka

1 ruang

AC

10.

Ruang Tata Usaha

1 ruang

AC

11

Ruang Studio Musik

1 ruang

Baik

12.

Ruang Pramuka

1 ruang

Baik

13.

Ruang  UKS

1 ruang

Baik

14.

Ruang Laundry

1 ruang

Baik

15.

Pantry

1 ruang

Baik

16.

Tempat Ibadah (Masjid)

1 unit

Baik

17

Hotel

1 unit

AC + LCD

18

Mini market/ Gabun Mart

1 unit

AC

19

Lapangan

1 lapangan

Baik

20

Gudang Peralatan Marching Band

1 ruang

Baik

21

Toilet Putera/ urinal closet

3 kamar/ 6 unit

Baik

22

Toilet Puteri

4 / 4 kamar

Baik/ dalam perbaikan

23

Toilet Guru Pria

2 kamar

Baik

24

Toilet Guru Wanita

2 kamar

Baik

25

Ruang Satpam

1 ruang

Baik

26

Kantin

6 lapak

Baik

 

Additional information